Kreiranje memoranduma i njegova priprema za štampu

PRINCIP RADA: U narednim predstavljenim primerima birate određenu formu memoranduma, dostavljate generalije koje će isti sadržati. Primeri memoranduma su kreirani naspram primera vizit karti i na  predlog bi bio da se primeni memorandum koji odgovara dizajnu vizit karte.

Po klijentovoj potvrdi o završetku rada na kreiranju, memorandum se dostavlja istom u PDF formatu za štampu kao i u Word verziji čiji dokument po iskucavanju možete odštampati na kućnom štampaču.

Primer 1

SADRŽAJ Memoranduma primer 1:

 • Logo
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • PIB i MB
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-majl adresa

Primer 2

SADRŽAJ Memoranduma primer 2:

 • Logo
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • PIB i MB
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-majl adresa

Primer 3

SADRŽAJ Memoranduma primer 3:

 • Logo
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • PIB i MB
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-majl adresa